Kontaktinformationer/Administrator

Vores forening anvender som ejendomsadministrator, Ret&Råd Hillerød. Al kontakt vedr. den daglige drift bedes derfor stilet til:


Anna Salgaard Stougaard

E-mail: anst@ret-raad.dk 


For at sikre du modtager alle relevante information fra foreningen, så opfordrer vi dig til at blive oprettet i vores elektroniske medlemskartotek, Probo. Dette gør, at vi som forening dels overholder gældende GDPR regler, samt at administrator og bestyrelse kan komme I kontakt med alle medlemmer.


Tilmelding til Probo sker ved at kontakte administrator.


Via Probo har du desuden mulighed for at skrive direkte til bestyrelsen eller administrator, og du kan også koble andre relevante kontaktpersoner på for din ejendom, såfremt der måtte være behov for dette. 


Indkaldelser til Generalforsamlinger, referater osv. distribueres også udelukkende via Probo og oplyses derudover kun via hjemmesiden.