Vedtægter § 9

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af generalforsamling, bestyrelse eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Fremkommer begæring herom, skal denne afholdes senest 6 uger efter begæringsfremsættelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Forslag, der skal behandles, må indgives skriftlig samtidig med begæringen.