Vedtægter § 15

§ 15.

Der henvises i øvrigt til udstykningens tinglyste servitutter.

Er i menuen til venstre