Sensommer 2014

Kære grundejere.

En vejrmæssig fantastisk sommer rinder ud og det er tid til en kort orientering fra bestyrelsen.

Først en stor tak til jer der holder vort dejlige område i en så prægtig stand.

I år har vi ikke fundet behov for at udsende et eneste skriftligt påbud om græsslåning og beskæring. 

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i februar bl.a. arbejdet med:

Inddrivelse af vort tilgodehavende i sagen Midgårdsvej 3 der stammer tilbage fra 2008. Inddrivelsen er nu lykkedes og grundejeren har betalt samtlige vore udgifter og advokat regninger et beløb på over kr. 40.000 et beløb der tilbage i 2008 kunne have været kr. 7.000, hvis sagen var blevet forligt efter vores tilbud dengang.

Vor asfalt leverandør Pankas har desværre endnu ikke leveret det aftalte kvalitet sikrings materiale i en tilfredsstillende retvisende udgave. Dette sammenholdt med en efter vores opfattelse kraftig, ikke aftalt, overfakturering har nødvendiggjort at vi tilbageholder en del af vores betaling, samt ikke kan frigive den bankgaranti Pankas har udstedt. Bestyrelsen får i denne sag assistance fra en advokat med entrepriseretslig erfaring efter at Pankas har overladt sagen til deres advokat. Vi er overbevist om at vi har en god sag, så indtil videre ligger de tilbageholdte midler trygt i vor pengekasse.

Der gennemføres for øjeblikket mange handler i vor medlemskreds. Dette har ramt bestyrelsen idet vor mangeårige (ca. 20) sekretær Sus Falch efter salg i juli er udtrådt af bestyrelsen. Vi takker Sus for hendes store arbejde for foreningen igennem mange år og har som tak fremsendt en vin gave. Bestyrelsen har ved vort møde den 9/8 konstitueret sig, nu med Morten Laursen som sekretær og suppleant Nicolaj Johansen er nu indtrådt i bestyrelsen som vejmedlem.

Strandtrappen: Bestyrelsen har besluttet frem til generalforsamlingen i 2015 at undersøge om de lovgivningsmæssige initiativer, der er på vej omkring tilladelse til at bygge turist relaterede anlæg i kystbeskyttelses zonen, kan anvendes til at få genoptaget vort ønske om at opføre en offentlig tilgængelig strandtrappe på vort areal ud for Mågevej. I vil høre nærmere om dette mandag d.23. februar 2015 hvor vi afholder den årlige generalforsamling.