Kontingent m.m.

Kontingent 2023:


Jf. Generalforsamlingen 2023 har foreningen fastsat kontingentlighed i foreningen.


Takst 2023:                       kr. 600,00

Indmeldelsesgebyr 2023: kr. 300,00


Rykkergebyr 2023:

1. gang:  kr. 100,00

2. gang:  kr. 200,00

3. gang:  kr. 300,00


1 mdr. efter betalingsfrist af 3. rykker, bliver sagen sendt til retten: Kr. 700,00. Ved gæld til foreningen beregnes morarente 8 % rente p.a. + Nationalbankens udlånsrente


Adresseændringsgebyr 2023:


Når foreningen selv skal søge ny adresse: kr. 200,00

Ved meddelelse om adresseændring:         intet gebyr


Spørgsmål
Spørgsmål vedr. ovenstående, information om adresseændring, salg m.m. meddeles til Administrator - læs mere under "Kontakt"