Sommerbrev 2007

Sommerorientering juli 2007

Siden generalforsamlingen har der været:

1.      Afholdt 2 bestyrelsesmøder.

2.      Foretaget inspektioner af vore veje og dræn.

3.      Foretaget inspektioner for overholdelse af §5 i vore love.

4.      Aktiv assistance til vore grundejere på Thorsvej i sagen Ølfabrikken.

5.      Deltagelse i strandtrappesyn.

6.      Arbejdet med at sikre og vedligeholde vor strandnedgang ved Gråspurvevej.

7.      Deltagelse i Landliggersammenslutningen Gribskov Vests forårsmøde.

Ad 1:

Som nævnt ved generalforsamlingen har vi haft kontakt med Helsinge/Gribskov kommune  vedr. det uhensigtsmæssige i skorstensfejning udenfor børnenes skolesommerferie. Dette har nu haft indflydelse på den nye entreprenørkontrakt, der specificerer en fejningsperiode, som passer os bedre.

Ad 2:

Vore veje og dræn er stadig i rimelig stand efter vinteren, og vi forventer ingen investeringer i år. Kun mindre drænvedligeholdelse, så vi fortsætter hensættelserne.

Ad 3:

Vort område bliver vedligeholdt smukt af jer alle sammen. De enkelte grunde der lader lidt tilbage at ønske, har som regel en naturlig årsag: Dødsfald / sygdom / alderdom og her forsøger vi at finde rimelige løsninger.

Ad 4:

Som ønsket på generalforsamlingen har vi dannet et såkaldt ølfabrikudvalg, der har indledt samarbejde med Grundejerforeningerne Vingolf og Baldersvej samt aktiveret Landliggersammenslutningen i denne triste sag, hvor kommunen nu senest med et lokalplanforslag forsøger at lovliggøre en fabrik, der startede i 2004 uden nogen form for tilladelser. En ejendomsmægler vurderer dens tilstedeværelse som en værdiforringende faktor på 200.000 kr. pr. berørt parcel i området. Kommunen har ikke i forslaget taget stilling til adgangsforholdene, men henvist til privat søgsmål mellem de berørte parceller og fabrikken. Til brug hertil og til juridisk assistance i forbindelse med vore aktiviteter omkring høringssvar på det lokalplan-forslag der ultimo maj blev sendt i offentlig høring, har vi sammen med Vingolf og Baldersvej besluttet at afsætte økonomiske midler til at købe professionel bistand, således at den enkelte grundejer ikke står alene. Til orientering har vi bedt om - og efter ca. 6 mdr. fået - fuld aktindsigt i sagen, det er skræmmende læsning.

Ad 5:

En større renovering er på tale, men der er endnu intet konkret, vi håber det først bliver til næste år og at det kan holdes inden for budgettet.

Ad 6:

Der er indgået aftale med vor nabo på stedet om lovmæssig bekæmpelse af bjørneklo, begrænsning af adgang samt ny skiltning, som advarer mod nedstyrtning. Skrænten er ustabil, men vi kan ikke lukke adgangen helt eller afhænde arealet p.g.a. en tinglyst adgangsret for medlemmerne af den lokale grundejerforening. Til gengæld mener vi ikke, det er rimeligt, at denne ”strandnedgang”, der aldrig benyttes af vore medlemmer, hvert år skal have nyt hegn som påkrævet ved fuld adgang.

Ad 7:

Landliggersammenslutningen for Helsinge har som følge af kommunesammenlægningen indgået meget tæt samarbejde med en søsterforening i Gilleleje Øst, og hedder nu Landliggersammenslutningen Gribskov Vest. Ved forårsmødet i sammenslutningen var inviteret Jan Ferdinansen, medlem af planudvalget i den nye Gribskov kommune. Ved dette møde fik vi sat Ølfabrikken på dagsordenen. Jan Ferdinansen gjorde opmærksom på, at kommunen samarbejder med landliggerne via regelmæssige møder i det såkaldte Grundejerkontaktudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 grundejerforeningssammenslutninger, der eksisterer i den nye storkommune. Dette er vi meget glade for.

Med denne korte status ønsker bestyrelsen alle en god sommer. Følg gerne med i Lokalpresse og på kommunens hjemmeside vedr. Ølfabrikken. www.gribskov.dk

Spar os for arbejde og foreningen for porto, tilmeld dig e-mail: grundejerforeningen@grundejerforeningenstrandgaarden.dk eller via hjemmesiden.