Referat marts 2023

Referat 13. marts 2023

Referat fra Konstituerende Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgaarden, Vejby

Dato: 13. marts 2023

Deltagere: Christian Andersen, Jesper Kyhl Gudmann, Charlotte G Jørgen, Pia Classen & Bo H. Aagesen

Afbud: Erik L Larsen

 1. Konstituerende bestyrelsesmøde 13. marts 2023 18.30-20.00

  1. Referat fra Generalforsamling gennemgået og godkendt
  2. Referat og Årsberetning udsendes på Probo og lægges op på vores hjemmeside /BHA
  3. Bestyrelsen har konstitueret som følger:
   • Formand: Bo Hammer Aagesen
   • Næstformand: Erik Lorentz Larsen
   • Bestyrelsesmedlem: Christian Andersen
   • Bestyrelsesmedlem: Jesper Kyhl Gudmann
   • Bestyrelsesmedlem: Pia Classen
   • Suppleant: Charlotte Grube Jørgensen
  4. Bestyrelsens arbejdsmetode er konsensusbaseret og beslutninger træffes i enighed. Såfremt der måtte opstå uenighed, vil dette diskuteres særskilt
  5. Vedtagne punkter fra generalforsamlingen effektueres
  6. Emner fra punktet eventuelt medtages på kommende bestyrelsesmøder
  7. Bestyrelsen har planlagt følgende møder, og modtager gerne input fra medlemmerne
   • 20. april 2023
   • 1. juni 2023
   • 7. september 2023
   • 7. december 2023