Referat november 2022

Referat 8. november 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgaarden, Vejby

Dato: 8. november 2022

Deltagere: Christian Andersen, Erik L. Larsen & Bo H. Aagesen

Afbud: Niels Bang, Jesper Gudmann & Charlotte G. Jørgensen

 1. Tilbud indhentet til reetablering af udsigtspunktet v. Mågevej
 2. Tilbuddet er 62.000 DKK incl. Moms og er udenfor budgetrammen
 3. Der indhentes tilbud fra andre udbydere for at validere prisen – prisen er valideret af anden tilbudsgiver
 4. Bestyrelsen vurderer vi er nødt til at acceptere dette budget for at sikre udsigtspunktet
 5. Bestyrelsen kontakter kystsikringsdirektoratet for godkendelse og vil efterfølgende bringe emnet op til næste generalforsamling for endelig godkendelse
 1. Vi vurderer igen i år at der var god deltagelse og alt haveaffald vurderes afhentet
 1. Bjørnemosen
 1. Bestyrelsen/Christian følger op på kontakten til naboforeningen, da der ikke er sket yderligere
 1. Medlemmer
 1. Sleipnersvej 45 & 48 skal vurderes i forhold til eventuelt medlemskab af foreningen
 2. Bestyrelsen bringer emnet med til Generalforsamlingen
 1. Ordensregler & Servitutter i foreningen
 1. Vi har en udfordring med enkelte matrikler ikke overholder gældende ordensregler og servitutter
 2. Bestyrelsen er i dialog med et medlem omkring oplag af campingvogn på grunden, hvilket er i strid med gældende servitutter
 3. Endvidere, er bestyrelsen af andre medlemmer blevet gjort opmærksom på, at enkelte matrikler har etableret hegn i skel og bebyggelse af anneks/hytter, som kan være i strid med gældende servitutter
 4. Bestyrelsens standpunkt:
 1. Vi opfordrer de enkelte medlemmer til at sikre, at de overholder gældende servitutter, som findes på http://www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk/
 2. Sekundært vil vi bede administrator vurdere, hvorvidt vi som bestyrelse selv skal håndtere dette, eller hvorvidt de enkelte sager skal påtales af anden vej
 3. Bestyrelsen har diskuteret emnet på mødet igen i november og konstaterer at der fortsat er udfordringer med overholdelse af servitutterne
 4. Bestyrelsen vurderer, at vi udelukkende varetager privatretlige/foreningens servitutter og vil derfor tage emnet op med administrator, i forhold til forsat at sikre vores servitutter bliver overholdt og håndhævet korrekt
 5. Eventuelle brud på byggereglementet vurderes værende en sag mellem kommune og ejer, hvor eventuelle klagere må henvende sig direkte til kommunen, i henhold til reglen om påtaleret
 1. Bestyrelsen undersøger med naboforeninger, hvorvidt der er nogen i området der arbejder med dette, da vi ikke kan drive dette alene
 1. Probo: Vi er meget glade for at 118 ud af 140 husstande har tilmeldt sig Probo. Vi opfordrer de sidste 22 husstande til at få tilmeldt sig Probo, da dette er eneste måde at modtage alle informationer fra foreningen
 2. Probo: Bestyrelsen følger op med administrator ift. videre opfølgning for udestående medlemmer
 3. Kontingent: Opfølgning med administrator ift. eventuelle restancer
 4. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. december 2022