Bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 5. april 2022

Udsigtspunkt Mågevej

 1. Mulighed for fjernelse af hegn og spunsvæg undersøges sammen med naboen
 2. Mulighed for fjernelse af hegn ud mod vejen undersøges sammen med naboen
 3. Mulighed for lapning undersøges

Udsigtspunkt Gråspurvevej

 1. De rådne møbler udskiftes med holdbar løsning
 2. Der tales med naboen om hegnet og støttepæle
 3. Oprydning foretages af Erik & Bo i påsken

Veje

 1. Tilbud afventes på svingsten

Bjørnemosen

 1. Naboforeningen afholder i uge 14 bestyrelsesmøde og udpeger i den forbindelse et udvalg til at undersøge mulighederne for området
 2. Vi holder kontakten og ser på, hvorvidt der kan etableres et samarbejde for etablering af sti rundt om søen m.m.

Haveaffald

 1. Materiale tilsendt fra Charlotte
 2. Information lægges op på internettet - Bo

Havevandring

 1. Aktive økologer har et åbent hus-arrangement
 2. Niels undersøger nærmere for invitation til medlemmerne

Administrator + Takstblad

 1. Information er udsendt og opkrævning udsendes 1. maj
 2. Administrationsaftale modtaget og rundsendt til bestyrelsen for gennemsyn

Hjertestarterkursus

 1. Erik har talt med Katia, og de kommer tilbage med to datoer i starten af sommeren

Loppemarked

 1. Forslag er lørdag d. 13. eller søndag d. 14. august
 2. Bo undersøger med naboer på Mellemkæret i forhold til at anvende Kæret som markedsplads

Nabohjælp

 1. Information er lagt op på vores hjemmeside og Facebook

Øvrigt: Sammenhold i foreningen, bredbåndspulje og vederlag

 1. Vi skal have undersøgt, hvor medlemmerne skal finde fast information i forhold til egen hjemmeside og Probo – Bo undersøger
 2. Hegn i skel skal undersøges: Bestyrelsen nærlæser servitutterne omkring reglerne for levende hegn/faste hegn