Adgang til stranden

Strandgaarden har 2 stier til skrænten, der kan bruges som udsigtssteder. Den ene er for enden af Mågevej. Den anden er ca. 10 meter til venstre for Gråspurvevej, hvor der står et bord og en bænk. Se mere under fanebladet "Foreningens Område".

Adgang til stranden kan ske ved Kabrifolievej, en sidevej til Holløse Strandvej, ca. 1,5 - 2 km mod Tisvilde. En anden mulighed er til højre, ovre ved Heaterhill. 

Der er også en trappe for enden af Strandlyvej. Denne trappe kræver medlemsskab af Strandlygaards Trappelaug for at kunne benyttes. Det koster kr. 350,- om året (2015) + kr. 200,- for en nøgle, max. 2 pr. husstand.
Kontakt til Strandlygaard:
strandlygaard@gmail.com

Hjemmeside: Strandlygård grundejerforening og trappelaug (strandlygaardgrundejerforening.dk)

Det har ikke været muligt at opnå en fælles aftale med et trappelauget.


Foreningen har gennem tiden undersøgt muligheden for egen trappe, hvilket ikke har været muligt trods manges gode indsats, da dels kommunen og kystdirektoratet har modsat sig dette.


Bestyrelsen arbejder derfor ikke længere på denne mulighed, men opfordrer til at anvende en af de eksisterende adgange til stranden.