Vedtægter § 1

§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen “Strandgaarden”, som omfatter den af vekselerer E. Rahbech i henhold til den af Vejby-Tibirke Kommune af oktober 1960 godkendte udstykningsplan samt senere udstykninger fra “Strandgården”, endvidere ifølge Generalforsamlingsbeslutning af marts 1968 den for ejendomsmægler Helmer Petersen godkendte udstyknings-plan omfattende 30 parceller fra matr. nr. 12 gv til matr. nr. 12 hz af Vejby, der grænser op til Strandgårdens udstykning. Foreningens hjemsted er Vejby Strand 3210 Vejby under Gribskov/Helsingør Jurisdiktion, hvorunder den i enhver henseende hører.