Vedtægter § 13

§ 13.

Alle udgiftsbilag underskrives af minimum to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer må ikke attestere egne udgiftsbilag. Foreningens regnskab følger kalenderåret og afsluttes pr. 31. december og skal forelægges bilagskontrollanterne senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Bilagskontrollanterne kontrollerer regnskabet med bilagene og forvisser sig om, at de påførte aktiver er til stede, hvorefter regnskabet fremlægges for bestyrelsen til gennemsyn. Bilagskontrollanterne har ret til at foretage uanmeldt eftersyn.