Vedtægter § 2

§ 2.

Pligt til at være medlem har enhver ejer af en parcel af de i §1 nævnte udstykninger, hvilken bestemmelse køberen er blevet gjort bekendt med ved grundkøbet. Dette er endvidere tinglyst som servitutstiftende på grunden. Indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen.