Vedtægter § 10

§ 10.

Bestyrelsen får diæter og rimelige udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningens interesser dækket. Disse kan bestå af faste diæter eller bilag.