Vedtægter § 7

§ 7.

Foreningens medlemmer er pligtige til at efterleve de af generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger, og i øvrigt skal alle de på parcellen hvilende forpligtelser overfor stat og kommune samt de tinglyste deklarationer fuldt ud respekteres og kan ikke omstødes af nogen generalforsamlingsbeslutning. Medlemmerne har ikke byggepligt, men parcellerne skal til enhver tid fremtræde således, at de ikke virker skæmmende på omgivelserne.