Sommerbrev 2009

Kære grundejere

Siden generalforsamlingen har der været

1.      Afholdt 1 bestyrelsesmøde.

2.      Foretaget inspektioner af vore veje .

3.                                         for overholdelse af § 5 i vore love.

4.      Deltagelse i Vandværket Vængets generalforsamling

6.      Deltagelse i Landliggersammenslutning Gribskov Vest forårsmøde.

5.      Deltagelse i Grundejerforeningen Strandlygårds (Trappelauget) generalforsamling

Ad1-2-3 Det ændrede vejudvalg der blev resultatet efter generalforsamlingen er velfungerende bl.a. fordi vejformand Kai Duckert Jansen tilbringer megen tid i vort dejlige område.

Vore veje: Vinteren har igen været mild og efterladt vore veje uden større skader.

 Det generelle billede er vel vedligeholdte grunde- hegn- og rabatter. Tak for jeres indsats.

Vore dræn: Der er bestilt rensning og inspektion af vore drænbrønde. Dette vil fremadrettet blive gjort årligt, taget de store nedbørsmængder i betragtning.

Ad 4 Kassereren deltog som privatperson /andelshaver p. g. a et forslag fra Vængets bestyrelse der ville fjerne vor ret til, på vandværkets regning, at få sløjfet de gamle stophaner inde ved husene, denne ret er nu fjernet fra 31/12 2009.

Lad være med at bruge de gamle, når der ikke bliver rørt ved dem, er der større chance for, at de ikke bliver utætte. Hvis der er tegnet en stiklednings-forsikring dækker den sandsynligvis en evt. skade.

 
Ad 5 Som det fremgår af vort budget har vi en aftale med Trappelauget om, at bidrage til vedligeholdelses-udgifterne efter er model der tidligere er informeret om.

Gribskov kommune opsagde aftalen med trappelauget  i juni 2008 til udløb 4. juli 2009. Da denne aftale er forudsætningen for vort bidrag til vedligeholdelsen er denne også bortfaldet.

Trappelauget har besluttet at sætte ny port op til strandtrappen ved Strandlygårdsvej og låse den pr. 4. juli i år. Det vil sige vi ikke længere har adgang.

Prisen for et medlemskab og adgang er 350,- kr. pr. grundejer ved individuel tilmelding.

Vi afventer PT en pris på et kollektivt medlemskab.

Vi er blevet kontaktet af trappelauget for Campingvej trappen der ligeledes er ude af samarbejdet med kommunen. Her tilbydes vi et kollektivt medlemskab på niveauet 25 kr. pr. år, pr. medlem ved samlet 139 medlemmer.

Da denne udgift er på niveau med vore budgetterede udgifter til strandtrappe og da vi gerne vil sikre vore medlemmer lokal strandadgang allerede i år forhandler vi videre med dem.

Til sidst et lille suk fra kassereren:

Der er en del medlemmer der glemmer at melde adresseforandring, ny e-mail eller salg af ejendommen.

Dette var en kort status.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer som rent vejrmæssigt må siges at være startet helt fantastisk.