Referat april 2023

Referat 20. april 2023

Referat fra Konstituerende Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Strandgaarden, Vejby

Dato: 20. april 2023

Deltagere: Christian Andersen, Jesper Kyhl Gudmann, Charlotte G Jørgen, Pia Classen, Erik Larsen & Bo H. Aagesen

Agendaen:

  1. Opsamling fra sidste møde inkl. referat fra GF
  2. Udsigtspunkter
  3. Opdatering fibernet
  4. Loppemarked/socialt arrangement
  5. Veje, herunder trafiksikkerhed
  6. Vandforsyning
  7. Servitutter
  8. Eventuelt

 

Ad. 1

Ingen bemærkninger


Ad. 2

Udbedring af udsigtspunktet for enden af Mågevej er påbegyndt efter planen og godkendelse fra Generalforsamlingen


Ad. 3

Pia har været i dialog med Morten, som fremstillede punktet på Generalforsamlingen, samt Yousee. TDC/Yousee vurderer ikke der er en business case i at installere fibernet i området, baseret på antal husstande og det daglige behov henover hele året. Bestyrelsen vil derfor ikke gå videre med dette punkt.


Ad. 4

Bestyrelsen vurderer at et loppemarked vil skulle drives af frivillige kræfter, som brænder for denne type arrangementer, og vil naturligvis støtte såfremt der er medlemmer der gerne vil arrangere et loppemarked. Bestyrelsen vil løbende se på mulighederne for at arrangere mindre sociale events for foreningen, og vil orientere via Probo såfremt dette bliver en realitet.


Ad. 5

På generalforsamlingen blev der, under eventuelt, spurgt ind til vejbump og trafiksikkerhed i området. Baseret på bestyrelsens indsigt er det på en tidligere generalforsamling (2017) vedtaget ikke at etablere flere bump. Hvis dette skal revurderes, skal det derfor godkendes på en ny generalforsamling, da dette vil kræve investeringer udover nuværende budget, samt en ekstern vurdering af mulige løsninger. Der er for nuværende ikke yderligere bemærkninger til vejenes stand.


Ad. 6                

Bestyrelsen har modtaget forespørgsel vedr. vandkvaliteten i området. Vi henviser til vandværkets netop udsendte indkaldelse til generalforsamlingen, hvoraf det fremgår at vi har en fin vandkvalitet i området.


Ad. 7                

Der blev på generalforsamlingen, under eventuelt, spurgt ind til vores servitut omkring strandret, E. Rahbech (d). Bestyrelsen vurderer at den pågældende servitut opretholdes. Der har igennem mange år været gennemført et stort arbejde af bestyrelsen, for at undersøge en genetablering af trappen, og jf. tidligere Generalforsamling, så er denne mulighed lukket, med baggrund i manglende villighed fra myndighederne.


Ad 8                 

Bestyrelsen følger op på Probo, da den ikke henviser til vores rigtige hjemmeside

 

Næste møde afholdes 1. juni 2023, og bestyrelsen modtager gerne input.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen