Sensommer 2015

Sensommerorientering august 2015.

Kære grundejere.

En vejrmæssig meget blandet sommer rinder ud og det er tid til en kort orientering fra bestyrelsen.

Først en stor tak til de af jer der holder vort dejlige område i prægtig stand.

Efter generalforsamlings beslutningen i februar 2015 er fase 1 af det besluttede hastighedsdæmpnings projekt nu gennemført. Fase 2 forventes gennemført når vi om nogle år har samlet erfaringer med den anvendte tekniske løsning.

Som I sikkert har erfaret skifter en del parceller ejere i disse år. Vi opfordrer indtrængende de nye ejere samt evt. lejere til at sætte sig grundigt ind i:

  • Vores ordensreglement.
  • Vores vedtægter.
  • Samt som supplement til vore egne beskærings regler også Gribskov kommunes beskærings regler.
  • De servitutter der er gældende for jeres grunde, vores forening består af 2 forskellige udstykninger med forskellige servitutter.

 Alle disse vigtige oplysninger fremgår af vores hjemmeside www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk samt Gribskov kommune: www.gribskov.dk Søg beskæring

Vi har rettet henvendelse til kommunen om manglende beskæring på Vejby Strandvej og Holløse Strandvej, flere steder er bevoksningen nået ud til asfalten. (især på nordsiden)

Den 15/8 2015 har vi igen deadline for beskæring af hegn mod foreningens arealer (Veje og stier)

Beskæringen foretages af jer til skel således at hegn holdes på egen grund. Hvis det ikke er mulige at finde skellet v.h.a skelpæle kan følgende være vejledende som minimum:

De grå el skabes bagside burde stå i skel.

Vore vejarealer dvs. asfalt og rabat er udlagt med følgende bredder:

Thorsvej/ Huginsvej/ Sleipnersvej/ Midgårdsvej/ Frejasvej 8 meter.

Odinsvej fra Strandvejen til Mellemkæret/ Mellemkæret 10 meter.

Resten af Odinsvej 8 meter

Stikveje fra Mellemkæret /Odinsvej/ Huginsvej 6 meter.

 Dvs. man kan også som minimum, hvis skellet ikke kan findes, måle 1/2 vejbredde fra midten af asfalten. For de af jer der har grunde ud til vore vejhjørner opfordrer vi til at i beskærer yderligere således at oversigts forholdene for trafikken bliver de bedst mulige.

Den 15/8 2015 gennemfører vi vejsyn af den foretagne beskæring.

Vores §5 påtaler om manglende beskæring fra den tidligere termin i år (15/5) viste desværre et omfang vi ikke tidligere har set. Derfor har vi valgt denne orientering til at udstede §5 påtalerne kollektivt for dem der ikke overholder 15/8 terminen.

Dette betyder at foreningens entreprenør fra d. 31/8 uden yderligere varsel udfører manglende beskæring på de berørte parcel ejeres regning.

Vi håber på jeres forståelse for dette kollektive skridt som intet betyder for jer der overholder vore regler.

Allerede nu vil vi bede jer reservere tirsdag d. 23. februar 2016 hvor vi afholder den årlige generalforsamling.

Husk at du kan tilmelde dig e-mail via hjemmesiden eller h.wass@mail.dk

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen.

Michael Barding