Vedtægter § 11

§ 11.

Foreningen tegnes udadtil af formanden. Formanden varetager i samarbejde med bestyrelsen den løbende korrespondance mv. i foreningens anliggender og skal til enhver tid varetage foreningens interesser. Formanden er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager. Kassereren kan på foreningens vegne lave aftaler med foreningens pengeinstitut om oprettelse og ændring af konti, ligesom kassereren kan overflytte penge mellem foreningens konti. De foretagne transaktioner rapporteres til bestyrelsen på mail samme dag, de er foretaget, og bekræftes ved underskrift af et flertal i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.