Beskæring

Beskæringsplan

Illustrationen til højre viser den frihøjde de kræves over kørebanen. Sådan finder du vejbredden hvor du bor:

Nedenstående vejbredder er gældende for vejene i vores forening ifølge oplysninger fra Danmarks Matrikulering.

Så brede er vejene:

Thorsvej 8 meter

Huginsvej 8 meter

Sleipnersvej 8 meter

Midgårdsvej 8 meter

Frejasvej 8 meter

Odinsvej fra Strandvejen til Mellemkæret 10 meter

Odinsvej (u’et) fra Mellemkæret til Mellemkæret 8 meter

Odinsvej den lukkede del 6 meter

Mellemkæret 10 meter

Mellemkæret den lukkede del 6 meter 

Denne beskrivelse viser hvordan beskæringen, som minimum, skal være.

Langs med skel 0 meter

Over rabatten 2,75 meter

Over vejen 4,20 meter  

Den samlede vejbredde udgøres af den asfalterede kørebane samt en rabat på hver side. For at kontrollere beplantningen ud mod vejen, kan du vejledende dele den samlede vejbredde og måle dette stykke fra midten af vejen og ind mod din grund. Der er ikke nogen garanti for, at vejen ligger præcis på midten. Det er kun skelpælene, man kan regne med, og de mangler nogle steder.