Sommerbrev 2012

  1. Trappen
  2. Beskæring / klipning
  3. Veje
  4. Kontingent
  5. Korrespondance
  6. Kort over vores område (Kan fås ved at sende anmodning til h.wass@mail.dk )

 Vi fik afslag på at opføre egen trappe den 16. april 2012

Ansøgning til trappen (Se under fanen Strandgaarden)

Afslag (Se under fanen Strandgaarden)

Anke på afslaget sendt 11. maj 2012 (Se under fanen Strandgaarden)

Brev fra Gribskov Kommune (Se under fanen Strandgaarden)

Bestyrelsen vil gerne bede om, at fristerne ifølge ordensreglementet bliver overholdt. Vi bruger en masse tid på nogle få medlemmer der ikke kan / vil overholde reglerne. Ordensreglement (Se under fanen Strandgaarden)

Som det er bekendt planlægges det, at asfaltere en del af vejene, inden de tager for meget skade. Dvs. inden vejkassen (bærelaget) bliver ødelagt.

Da der er højre vigepligt i vores område, vil vi prøve at tydeligøre krydsene.

Som forsøg vil der blive malet et blåt felt i krydsene: Odins / Sleipnersvej og Odinsvej / Midgårdsvej. Der må ikke laves bump, når der ikke er belysning.

Hjælp Jer selv og kasseren ved at betale kontingentet til tiden. Betalingsservice er den billigste måde, at administrere betalinger med. Der kan tilmeldes kontingent via girokortet eller på hjemmesiden med NEM-ID.

Det koster foreningen ekstra, når der skal sendes flere opkrævninger ud. Hvis der sker fejl, så kontakt kasseren hurtigst muligt så det kan rettes.

Det vil spare foreningen tid og penge, hvis der er flere medlemmer der bruger mail. Tilmelding kan ske via hjemmesiden.  www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk

Eller til h.wass@mail.dk

Med venlig hilsen

Og håbet om en god sommer

Bestyrelsen