Vedtægter § 3

§ 3.

Foreningens formål er at værne og fremme medlemmernes fælles interesser vedrørende deres parceller i så vid udstrækning, foreningens vedtægter rækker, samt sørge for god ro og ordens opretholdelse på foreningens områder. I det tilfælde, hvor foreningens vedtægter intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar overfor generalforsamlingen.