Efterårsbrev 2009

Vi har nogle emner, som vi mener, det er på tide at informere Jer om:

Strandadgang ved Strandlygårdsvej og Campingvej

Strandfodring

Trafiksikkerhed

Ny hjemmeside

Inddrivelse af foreningens tilgodehavende

Grundejere med manglende lyst eller evne til at overholde foreningens love og ordensreglement

Høje træer

Strandadgang ved Strandlygårdsvej:

Som omtalt i sommerbrevet er vores aftale med Strandlygård grundejerforenings trappelaug udløbet d. 4. juli 2009.

Vi har bedt om en pris på et kollektivt medlemskab i trappelauget for vore medlemmer, men har d. 27. september fået af vide, at det kan vi ikke få.

Man har fremsendt opfordring til vore medlemmer om individuel medlemskab og 14 af vore 136 medlemmer har meddelt trappelauget deres interesse.

Pt. ser vi derfor ikke nogen grund til at forsøge at samarbejde med en part, der tilsyneladende ikke ønsker det.

Strandadgang ved Campingvej:

De tre grundejerforeninger, der ejer denne trappe, har overvejet situationen og besluttet ikke at optage nye medlemsforeninger. Men man har heller ikke planer om at låse lågen og hindre andre adgang til trappen.

På basis af ovenstående ser vi i bestyrelsen ingen muligheder for, indenfor det eksisterende budget, at gå videre i denne sag. Individuelle medlemskaber af div. trappelaug er således foreningen uvedkommende.

Såfremt nogle medlemmer ønsker, at fremsætte forslag til etablering af en strandadgang fra et af vore arealer vil vi opfordre til at sådanne forslag både investeringsmæssigt og driftsmæssigt prissættes før de fremsættes. Der skal endvidere søges om tilladelse hos relevante myndigheder.

Strandfodring:

Vor forening er blevet kontaktet af et antal grundejerforeninger i Rågeleje med opfordring til at informere om det projekt, der har været omtalt i lokalpressen. Bestyrelsen anser efter at have gennemgået oplægget; projektet for at ligge udenfor vort arbejdsområde, hvorfor interesserede grundejere opfordres til selv at søge information på www.rågeleje.dk

Trafiksikkerhed:

D. 29. august 2009 kolliderede 2 biler i krydset Odinsvej/Midgårdsvej med person skade til følge. Vi vil derfor gerne opfordre medlemmerne til at overveje mulighederne for

hastighedsdæmpende foranstaltninger. F.eks. blomsterkasser på de veje, hvor der køres for stærkt nemlig Odinsvej - Midgårdsvej og Sleipnersvej. Blomsterkasserne ser ud til at  være den mulighed vi har for at etablere noget uden, at skulle etablere vejbelysning. Bestyrelsen vil fremkomme med forslag til etablering ved generalforsamlingen, der afholdes det sædvanlige sted.

Frederiksberg Friskole, Dronningensvej 36
Mandag d. 8. februar 2010 kl. 19:00.

Ny hjemmeside:

Foreningens hjemmeside er nu: www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk 

Inddrivelse af foreningens tilgodehavende:

Foreningen har anlagt og fået antaget en sag ved fogedretten. Et par andre sager er under forberedelse. Denne vej til inddrivelse er klart den billigste metode for foreningen, men kan ikke altid anvendes, og så kan stævning og retssag blive nødvendig.

Grundejere med manglende lyst eller evne til at overholde foreningens love og ordensreglement:

Vi har de seneste år fået et par medlemmer, der har ovenstående manglende lyst og eller evne. Disse sager engagerer vi nu en advokat til at gennemgå. Sagerne vil blive gennemgået på generalforsamlingen i detaljer, så foreningens medlemmer er fuldt orienteret om baggrunden for de udgifter til advokat, vi er blevet påført på grund af disse medlemmer.

Høje træer:

Vores forening er nu så gammel, at visse træer har nået skov-størrelse. Mange har foretaget fældning, men vi vil opfordre øvrige medlemmer til at gennemgå træerne inden efterårs- og vinterstormene begynder at ruske, og foretage nødvendig beskæring/ fældning inden der sker skade på personer/egne og andres huse eller vore veje.

Husk også, at store træer måske ikke skygger for dig selv, men kan henlægge naboens hus og grund i skygge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen