Efterårsbrev 2013

Kære grundejere.

Siden sommerorienteringen i maj har vi foruden en fantastisk sommer oplevet følgende, som vi gerne vil orientere jer om:

Vores ansøgning om at genetablere strandtrappen ved Mågevej:

Vi har fået endeligt afslag på vores anke af afslaget på at genopføre vores strandtrappe på foreningens areal ud for Mågevej. Vores mulighed herfra er at anlægge civilt søgsmål, og det mener vi som bestyrelse ikke, vi skal gøre.

Vores veje:

Siden sidst har vi fået beskrevet arbejdet for befæstelse af foreningens mest udsatte hjørner med rigtig god assistance fra tidligere formand Helge Skyum.

Vi har valgt samme leverandør, som tidligere har udført de befæstede hjørner mod Strandvejen, da det arbejde har vist sig upåklageligt og meget holdbart.

Som I måske har bemærket, har vi som planlagt i sommerens løb fået udført det arbejde, som generalforsamlingen besluttede, og alt er færdiggjort med lægning af asfaltslidlaget i uge 37. Kontrolarbejdet med begge leverandører er på frivillig basis udført af tidligere formand Helge Skyum. Vi er Helge mange tak skyldig for indsatsen, og bestyrelsen har tilsendt ham en erkendtlighed.

Arbejdet med hjørnerne klarlagde at en del beplantning gennem årene har bevæget sig ud over jeres skel og ud over rabatterne, der er foreningens areal. Da disse er udlagt, så der skabes bedst muligt overblik for færdslen og da rabatterne er vore fortove, vil vi gerne bede alle – ikke kun de af jer, der har hjørner – om at finde jeres skel mod foreningens arealer og i år beskære beplantningen ind således at den holdes på jeres side af skellet. Vi har ladet os fortælle, at elselskabet har anbragt de grå skabe med bagsiden i skel.

Se under punktet Strandgaarden / veje, i menuen til venstre.

Er beskæringen ikke udført inden 1. maj 2014, forbeholder bestyrelsen sig ret til at iværksætte beskæring for den enkelte grundejers regning. Ovennævnte afsnit gør det ud for varsel jf. foreningens love §5 om beskæring, og der kan ikke påregnes yderligere varsel.

Midgårdsvej 3:

Desværre har vi efter udsendelsen af sommerorienteringen medtaget en mail fra ejeren, der meddeler, at ”hun ikke kan eller VIL betale”, dvs. afdrage på sin idømte gæld til foreningen.

Denne sag kører som bekendt nu på 5. år, og derfor har vi nu iværksat de rets skridt, der er til rådighed, og som generalforsamlingen besluttede i februar 2013.

Senest har BRF kredits advokat meddelt, at der er berammet tvangsauktion til foretagelse den 6. januar 2014 kl. 14.30.  

På denne baggrund overvejer vi de øvrige rets skridt der er til rådighed for inddrivelse af vores tilgodehavende.

Ordinær generalforsamling afholdes 24/2 2014 på Frederiksberg Friskole Dronningensvej 36

De venligste hilsener fra bestyrelsen