Afhentning af Haveaffald 2022

Afhentning af Haveaffald 2022

Kære medlem,

Foreningen tilbyder også i 2022 afhentning af haveaffald. Nedenfor nærmere information omkring dette.

Udlægning af haveaffald 2022: Uge 41-42

Afhentning af haveaffald: uge 43

Ordningen betales af grundejerforeningen jf. generalforsamlingsbeslutning under forudsætning at betingelserne overholdes. (Der er aftalt et timeløns setup)

Betingelser

  1. Grenaffald og grenafklip samles i en bunke
  2. Den enkelte grundejer må højst udlægge 5 m3: 5 m lang x 1 m bred x 1 m høj.
  3. Bunken skal ligge i græsrabatten, sådan at lastbilen kan komme forbi og samle den op med grab dog ikke for tæt på postkasser, affaldsstativ og under træer.
  4. Efterfølgende oprydning er den enkelte grundejers ansvar. 
  5. Der må ikke forefindes rødder (fra træer) og der afhentes ikke græsafklip og mos m.m.
  6. Udlægning af sorteret grenaffald må ske tidligst 2 uger inden afhentningen.

Tilfælde hvor vognmand skal kontaktes

  1. Hvis flere går sammen og udlægger store bunker af haveaffald.
  2. Ved Vejby Strandvej kan det lægges lige indenfor hækken og vognmand orienteres om adresse

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du kontakte bestyrelsen og ellers håber vi også i år, at vi som forening vil give en hånd med hos de naboer der måtte have brug for hjælp.

De bedste hilsener

Bestyrelsen